GRUNDSKOLA

FOTBOLL I GRUNDSKOLAN


Thorén Framtid

Thorén Framtid erbju­der grund­skola från klass fyra till nio. Tho­rén Fram­tid arbe­tar meto­diskt och låter framtidsförmågor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Vi har redan målet klart för varje elev som börjar hos oss – bäst förberedd för framtiden. Men det är vägen dit som blir spännande eftersom varje elev går sin egen väg. 

Elever i årskurs sex till nio som väljer idrott och hälsa som elevens val ges möjlighet prova olika idrotter. De som väljer fotbollsprofilen ges tillfälle att en gång i veckan spela fotboll, träningar som bedrivs av instruktörer från Östers Akademi, på Arenastaden i Växjö. Fotbollsprofilen är certifierad efter Svenska Fotbollförbundets riktlinjer och rekommendationer för fotboll i grundskolan. 

 

Fotbollsinstruktörer 

  • Markus Lindberg (ansvarig samordnare mellan förening och skola) 
  • Anton Mattsson (fotbollsinstruktör) 
  • Patrik Bladh (fotbollsintruktör)