INFÖR ÅRSMÖTE 2019

För dig som är medlem i föreningen kan du nu beställa och hämta ut 2018 års verksamhetsberättelse, årsredovisning samt valberedningens förslag. 

Du beställer dina dokument för avhämtning, men också ifall du önskar ha dem skickade. Du gör det i formuläret nedan.