ÖSTER I SAMHäLLET

Öster i Samhället


 

 

Öster i Samhället

Östers IFs långsiktiga mål är att skapa en fotbollsförening för alla människor i samhället. Östers IF ska i sitt dagliga hållbarhetsarbete ansvara för att utbilda och fostra, inte bara fotbollsspelaren utan se till människan i sin helhet. Öster i Samhället ska genom olika värdeskapande fotbollsprojekt främja integration och kamratskap samtidigt som vi motverkar mobbning och utanförskap.

Tillsammans med Linnéuniversitetet kommer Öster att utveckla konceptet Öster i Samhället vidare. Vi vill tillsammans skapa den innovativa fotbollsklubben. Att vara en innovativ fotbollsklubb kräver mod att testa nytt och en förmåga att utveckla och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar i samhället. Vi vill att fotboll ska vara tillgängligt för alla. I begreppet ”Fotboll för alla” ingår Skolkortet där alla barn och ungdomar i Växjö kommun bjuds på fri entré till alla Östers hemmamatcher. Här ligger även fotbollsnätverket Fotboll Kronoberg, ett projekt som syftar till att utveckla barn- och ungdomsfotbollen i länet.
 
Öster i Samhällets viktigaste komponenter omfattar idag fyra fotbollsprojekt:
  • Nattfotboll
  • Kvartersfotboll
  • Parafotboll
  • Fotboll Kronoberg
 

Nattfotboll

Varje fredagskväll under höst, vinter och vår, är det full aktivitet i Tipshallen. På sju fotbollsplaner samsas upp till 170 ungdomar från hela världen. De träffas för att fotboll är kul och för att det ger dem en möjlighet att komma det svenska samhället närmare. Vi kallar det Nattfotboll. Detta är fredagsmys på riktigt! Under säsongen har även ungdomar med funktionsnedsättning deltagit och haft kul tillsammans.

Mål
• Aktivera ungdomar kvällstid
• Medverka till minskad kriminalitet och utanförskap
• Ökad motion
• Skapa en positiv sammanhållning bland ungdomar från olika miljöer och stadsdelar
• Utbilda ungdomar till ledare och ge dem en inkörsport till arbetslivet

Fakta
• I samarbete med Goodsport Foundation
• Startade upp februari 2015
• Upp till 170 aktiva barn och ungdomar varje fredagkväll 21.00-00.00 i oktober
• 1 000 unika besökare under två säsonger
• 80 ensamkommande flyktingbarn
• 30 olika språk – störst är arabiska, somaliska, dari och svenska
• Mer än 50% av de som deltagit i nattfotbollen upplever ökad gemenskap och nya vänner
• Majoriteten av ungdomarna som börjar med Nattfotboll återkommer regelbundet.
 

Atea i Växjö sponsrar något som känns meningsfullt. Här kan du läsa reportaget om ATEA:s engagemang. 


Kvartersfotboll

Under sommartid vill vi möta barn och ungdomar på deras hemmaplan. På detta sätt kommer vi i kontakt med många barn och ungdomar i deras naturliga miljö. Östers Kvartersfotboll kommer ut till de spontanfotbollsarenor som finns i flera bostadsområden runt om i Växjö Kommun.
Östers Kvartersfotboll vill bidra till mer idrottande och förbättrad folkhälsa samt en meningsfull fritid för barn och ungdomar i sin hemmiljö. I och med detta engagemang vill Östers IF även bidra med att försöka minska riskfaktorer i utsatta områden.
Kvartersfotboll genomförs i samarbete med Växjöbostäder på Romavallen Teleborg, Kråkan Vintervägen och Alabastern Nydala/Araby. Åtta tillfällen under juli till oktober med en ledare och två A-lags spelare
I samarbete med Växjö kommun så genomför vi även Sommarfotboll på Arabyarena. Åtta torsdagar och fredagar under sommarlovet med fyra ledare


Parafotboll 

Begreppet parasport eller paraidrott, tidigare handikappidrott, är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning.
Östers IF lägger stor vikt vid att alla barn och ungdomar oberoende av sina förutsättningar ska få spela fotboll och dela den glädje spelet medför. Våren 2017 startade föreningen ett nytt ungdomslag ”Öster Stars” för tjejer & killar i åldern 7-14 år som med stolthet spelar i Östers färger.
Det långsiktiga målet är att inkludera dessa barn i Östers övriga ungdomsverksamhet.
Projektet med parafotboll har initierats i samarbete med Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Kronoberg och ligger oss alla varmt om hjärtat.
 

Fotboll för alla 

Fotboll för alla-matchen
En gång per år får alla invånare i Kronoberg möjlighet att se elitfotboll live på Myresjöhus Arena.
Fotbollsfesten möjliggörs tack vare näringslivet och Östers partners som hjälper oss att öppna upp arenan, vilket förenar människor genom fotbollen.

Samhällsfond
Östers IF avsätter varje år en summa pengar för att hjälpa barn och ungdomar som av någon anledning behöver resurser och stöd för att utöva sin idrott. Målet är att alla barn och ungdomar i Östers IF ska ha samma möjligheter att idrotta. Vi har hjälpt många duktiga ungdomar att kunna fortsätta med sin dröm och kommer hjälpa många till.

Samarbeten
Utöver de projekt vi själva har stödjer vi en rad olika organisationer genom samarbeten tex Lekterapin och Barncancerfonden.

Skolkortet
Genom Skolkortet ges 11 000 barn och ungdomar i Växjö kommuns grundskolor fri entré till Östers alla hemmamatcher 2018. 
 

Fotboll Kronoberg

För att skapa förutsättningar att vidareutveckla fotbollen i regionen så har Östers IF startat upp nätverket Fotboll Kronoberg. Huvudmålet är att höja nivån på breddfotbollen i länet så att vi på sikt kan ha fler lag högre upp i seriesystemen än idag, samt utrymme för både ett damlag och herrlag i högsta divisionen. Med stort fokus på barn och ungdom så kommer våra gemensamma mål att uppnås.
Nyckeln till att få fram välutbildade spelare och få fler tjejer och killar att fortsätta med sin fotboll längre upp i åldrarna är att ha välutbildade ungdomsledare.
Östers kunskap och erfarenhet från elitfotbollen på senior- och ungdomsnivå, där vi vet vad som krävs av en fotbollsspelare för att nå eliten, kommer i framtiden att vara en stor hjälp för föreningarna.

Syfte
Öster vill driva arbetet med att stärka fotbollen i Kronoberg, så alla lag gemensamt kan hjälpas åt att höja statusen och utveckla fotbollen.
Förenkla och förbättra för fotbollsklubbarna, lära av varandra för att spara tid och pengar. Öster erbjuder utbildning som bygger på Östers spelarutbildningsplan.

Mål
• Höja kunskapen bland ledare, men även bland spelare.
• Erbjuda utbildning av ungdomsledare i samtliga föreningar i Kronoberg så att de kan utvecklas på bästa sätt            utifrån sina egna förutsättningar.
• Få fler unga tjejer och killar att spela fotboll längre upp i åldrarna.
• Få med samtliga fotbollsföreningar som bedriver barn och ungdomsidrott i Kronoberg.
• Delge kunskap om olika sociala projekt som Östers IF driver idag med hjälp av fotbollen.
• Möjlighet att skräddarsy utbildningar vid speciella behov.
  Instruktörer från Östers Akademi utbildar ledare och spelare i samarbetsföreningarna. Utbildning har utförts            med Tingsryds AIF, Markaryds IF, Älmhults IF, Ljungby IF och IFK Grimslöv.
 

 

Vill du eller ert företag vara med och göra skillnad?
Kontakta Marknad för att se hur just ni kan vara med bidra till att få ett bättre socialt hållbart samhälle i Växjö.