PROCIVITAS PRIVATA GYMNASIUM

Procivitas privata gymnasium

 

ALLMÄNT OM PROCIVITAS 

 

ProCivitas i Växjö har bedrivit idrottsutbildning sedan 2003. Skolan erbjuder en helhetslösning för elever som vill kunna utvecklas optimalt inom sin idrott. Skolan erbjuder ett programutbud med Samhälls-, Ekonomi- och Naturvetenskapligt program. Totalt är det ca 340 elever på skolan varav ett 100-tal är idrottare. Många av dem har redan haft och har stora framgångar både nationellt som internationellt. 

 

På ProCivitas är utbildningen speciellt framtagen för elever som helhjärtat vill satsa på sin idrott och som samtidigt vill få en mycket bra utbildning som ger behörighet att söka vidare till universitet eller högskola. Skolans upplägg syftar till att ge en gedigen praktisk och teoretisk utbildning inom respektive idrott som ger möjlighet till att bli elitidrottare. När ProCivitas valt samarbetspartners så har de satsat på klubbar som är väl etablerade och väl fungerande. Dessa klubbar har goda träningsfaciliteter samt meriterade och högutbildade tränare, som dessutom i de flesta fall själva varit aktiva på elitnivå. 

 

Som idrottselev får man de bästa förutsättningarna med erfarna och välutbildade tränare från Östers IF. Eleverna tränar under dagtid och de har de bästa förutsättningarna med både utomhus- och inomhusträning. På Värendsvallen finns en konstgräsplan, fyra naturgräsplaner (inklusive Myresjöhus Arena) samt Tipshallen som är en av få anläggningar i Sverige som rymmer en fullskalig konstgräsplan inomhus. Av de som blir antagna till fotbollsutbildningen är det 4-6 elever som bosätter sig på ProCivitas internat, vilket ligger vägg i vägg med skolan. 

 

Skolan ligger belägen på Söder mitt i Växjö nära beläget med Strandbjörket och utsikt över Växjösjön. I de över 60 rummen finns bredband i varje rum. ProCivitas har en egen restaurang som serverar frukost, lunch och middag. På cykel tar sig eleverna snabbt till Arenastaden. Elevvård som skolsköterska, kurator, skolläkare och studievägledning finns givetvis också på skolan. 

 

Skolan har bland annat ett väl fungerande intranät där samtliga läxor och uppgifter är nåbara via Internet. Dessutom ställer lärarna upp och visar vad som skall göras. Att få ledighet är en självklarhet men det innebär också en skyldighet från eleven att alltid göra sitt bästa i skolarbetet. Har man missat mycket och inte gjort vad man skall (lämnat in arbeten m.m.) kommer inte ledighet att beviljas. 

 

Skolans övergripande mål med NIU

 

Målet är att vara Sveriges bästa gymnasieskola. Att utbilda våra elever inom specialidrotten fotboll för att de ska ges möjlighet att nå nationell eller internationell elitnivå. Vi jobbar med specialidrotten via 500 p där vi ger 300 i idrottsspecialisering och 200 p i tränings- och tävlingslära såväl teori/praktik åtskilt men även integrerat. 

 

Vi har sedan läsåret 2013 all idrottsundervisning i elitmiljö, då den sker på Myresjöhusarena samt Arenastaden (praktik och teori) för att skapa optimala förutsättningar för eleverna i övergången mellan teori och praktik och öka inlärningseffekten och skapa en tydligare koppling och helhet för eleven. En ökad närhet till teknisk utrustning och redskap för att kunna tillgodose olika inlärningsstilar och stimulera olika sinnen (visuellt, auditivt, kinestetiskt etc.) i inlärningsprocessen och utveckling av färdigheter Vi jobbar med gästföreläsning av framstående ledare och aktiva. Föreläsningar av bland annat Johan Plate och Pia Sundhage har erbjudits eleverna. 

 

Vi har också elitaktiva från olika idrotter som föreläst kring vad som krävs för att nå eliten och för att öka förståelsen kring vägen dit. Fysträningen bedrivs i samarbete med High Performance Center och i deras lokaler i vilka våra elever möter elitidrottare från sin egen idrott men även från andra idrotter. 

 

Vi arbetar med kurslitteraturen ”Vinnare i långa loppet” samt SvFF`s arbetsmaterial samt med individuella utvecklingsplaner. Praktiskt genomförs tematräningar inriktat på individuell utveckling utifrån position och individens utvecklingsnivå. 

 

Östers IF följer de krav och riktlinjer som Svenska Fotbollförbundet rekommenderar och eleverna arbetar efter studieplanen för Nationella Idrottsutbildningar vid Elitfotbollsgymnasier. 

 

Skolinstruktörerna deltar årligen vid fortbildningar som anordnas av Smålands FF eller Svenska FF.

 

Nationell Idrottsutbildning (NIU)


Östers IF har ett väl fungerande samarbete med ProCivitas samt med Smålands fotbollförbund och Svenska fotbollförbundet.

Östers IF är tillsammans med ProCivitas Privata Gymnasium certifierade av Svenska Fotbollsförbundet och godkända av Skolverket att genomföra Nationell Idrottsutbildning (NIU).

Östers IF och ProCivitas följer de riktlinjer som Svenska FF rekommenderar för Elitfotbollsgymnasium.

NIU syftar till att ge satsande fotbollspelare som söker optimerade förutsättningar för elitförberedande träning kombinerat med rätt förutsättningar för goda resultat i helheten i deras gymnasiestudier.


ProCivitas har 13 studieplatser för NIU.

 

ProCivitas fotbollselever tränar i sin moderklubb alternativt erbjuds träning med Östers IF U17/U19.

 

Processen vid elevrekrytering

 

Skolan arrangerar Öppet hus vid tre tillfällen per läsår där skolan och internat visas för intresserade elever och föräldrar. Förutom dessa tillfällen tar skolan alltid emot besök från intresserade och man kan t ex följa undervisningen någon eller några dagar. 

 

Östers IF arbetar med scoutingverksamhet bland ungdomar från 13 års ålder i enlighet med föreningens verksamhetsplan, spelarutbildningsplan och styrdokument för scouting och spelarrekrytering. 

 

Östers IF anordnar kontinuerligt talangträningar för ungdomar från kringliggande föreningar.

 

Utöver Småland, ingår också Blekinge och norra Skåne inom föreningens upptagningsområde. Föreningsrepresentanter besöker/bevakar distriktslagssamlingar, Elitpojk- och Elitflickläger samt följer spelarna genom Cup Byggnads och Cup Kommunal (SM för distriktslag). 

 

Föreningen står för en god och kontinuerlig dialog gentemot Spelarutbildare (SU), Distriktsförbundskaptener (DFK) och Svenska Fotbollförbundets Förbundskaptener i feedback och rapportering gällande spelare. 

 

Östers IF bjuder årligen in utvalda spelare till såväl Sommar- som Vinterproffsläger, med syfte att låta unga spelare, som är på väg att söka till gymnasiet, lära känna föreningen och dess miljö samtidigt som förenings- och skolinstruktörer ges möjlighet att lära känna varje individ. 

 

Varje år arrangerar Östers IF s.k. uttagningsdagar. Till dessa dagar inbjuds samtliga sökande (flickor och pojkar) till skolans NIU- och LIU-program. Efter uttagningsdagen kallas utvalda spelare till uttagningsmatch som observeras av samtliga instruktörer kopplade till förening och skola. Spelare meddelas såväl skriftligt som muntligt via telefon, om huruvida de blivit antagna till NIU alternativt till LIU (Lokal Idrottsutbildning). 

 

Hur har skolan och Öster valt att organisera gymnasieutbildning?

 

Träningen är förlagd till tre förmiddagar (må-on-fr) kl 10.00 – 11.30 för att ge idrottarna bästa möjliga återhämtning inför eventuella kvällspass.  

 

Torsdagar har klubblagen ledigt från träning vilket skapar möjlighet till en längre skoldag men även en dag då eleverna är helt lediga från sin fotboll. 

 

Flexibel schemaläggning där hänsyn tas till träningstider i föreningen, ett väl utvecklat samarbete. En stor lärarförståelse då 1/3 av skolans elever är idrottselever. Skolan erbjuder extra stöd för planering och struktur av tillvaron för idrottare samt stöd för extra undervisning i t.ex matematik. Stödundervisning sker i form av mindre grupper och i de fall undervisningen kolliderar med ett eftermiddagspass med laget, så prioriteras stödundervisningen. 

 

Kost i direkt anslutning efter träning i skolrestaturang. 

 

Kontinuerligt inbokade möten mellan skolansvarig ÖIF och ansvarig på skolan. Där tas elevfrågor upp kontinuerligt. Skolasnvarige medverkar vid skolans Öppet Hus.

 

Lokal Idrottsutbildning (LIU) 

 

Utöver NIU har Östers IF och ProCivitas möjlighet att utbilda ytterligare ca 8-10 fotbollsspelare genom Lokal idrottsutbildning (LIU). Här följer eleverna kursplanen för Idrott & Hälsa Specialisering 1 & 2. 

 

LIU tränar två fotbollspass i veckan och i mesta möjliga mån erhålla så likvärdiga förutsättningar för den praktiska fotbollsutbildningen som möjligt. LIU tränar måndagar och onsdagar mellan kl 10.00-11.30.

 

Fotbolls- & fysinstruktörer vid ProCivitas i Växjö 

 

Samtliga instruktörer är anställda av Östers IF och delar av dess anställning består i att medverka i skolverksamheten. Våra instruktörer har parallella uppdrag och återfinns i föreningens olika lag och med varierande arbetsuppgifter; 

 

  • Hans Anderzon (skolansvarig samordnare/mv-instruktör NIU)
  • Christian Stridh (huvudinstruktör NIU) 
  • Karl-Gunnar Björklund (instruktör NIU)
  • Markus Lindberg (huvudinstruktör LIU)
  • Peter Wibrån (instruktör LIU)
  • Rasmus Rydén (mv-instruktör LIU)

 

Samarbetspartners

 

Stefan Gustavsson 

Stefan Gustafsson är ansvarig för den nationella idrottsutbildningen på ProCivitas och utbildar i tränings- & tävlingslära. Stefan är utbildad gymnasielärare i Idrott & hälsa och Psykologi samt egenförtagare som idrottspsykolog i Dream of Goal. Främsta arbetsområdet är inriktat på idrottspsykologisk rådgivning med uppdrag från bl.a SOK och Riksidrottsförbundet som han arbetar med i huvudsak. Utbildad lärare i idrott och hälsa och psykologi, RF-utbildad och godkänd rådgivare med kreditering att genomföra IPS-Profil. Är i grunden utbildad idrottslärare med anställning som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för idrottsvetenskap.

 

 

Fortbildningar för instruktörer


Skola och förening deltar alltid på sammankomster eller utbildningar anordnade av Svenska Fotbollförbundet eller Smålands Fotbollförbund med koppling mot fotboll i gymnasieskolan. 

 

Föreningen erbjuder också utbildningstillfällen i form av föreläsningar i skolan eller vid Linnéuniversitetet