Den nya koordinatorgruppen presenterade sig

 

Östers nya koordinatorgrupp: Jonas Knutsson, Vedad Ljeljac och Klas Persson

 

Ledarträffen för Östers alla ungdomslag samlade 33 stycken engagerade eldsjälar på Myresjöhus Arena. 


Torsdagens ledarträff inleddes av klubbchefen Jens Magnusson och sportchefen Peter Wibrån som talade om det förändringsarbete som nu pågår i föreningen samt redogjorde för de sportsliga ambitionerna inför 2015. 

 

De framhävde också vikten av ungdomsverksamheten och skolverksamheten som tillsammans bildar Öster-akademin och den ligger till grund för framtidens Öster.

 

Den nya koordinatorgruppen presenterade sig och dess arbetsbeskrivning. Jonas Knutsson blir samordnare för gruppen. Till sin hjälp har han Klas Persson (6-12 år) och Vedad Ljeljac (13-19 år).

 

Gruppens huvudsakliga uppgift blir att kvalitetssäkra, förädla och förbättra den sportsliga verksamheten utifrån Östers spelarutbildningsplan.

 

Gruppen kommer bl.a vara bollplank till tränarna i den praktiska verksamheten, ansvara för tränarträffar, koordinera tränarutbildningar, föra löpande dialoger med tränarna gällande truppstorlekar, förflyttning av spelare mellan lagen, serietillhörigheter och cupdeltaganden.

 

Kvällen innebar också gruppdiskussioner där alla goda idéer och tankar lyftes upp och delgavs koordinatorgruppen att jobba vidare med.

 

Bilder: Hans Anderzon