För ett starkare Öster

Östers IF har haft goda sportsliga framgångar under innevarande år inom både elit- och akademiverksamheten och satsar framåt mot att vara en långsiktigt stark förening nationellt inom såväl sport, spelarutveckling och organisation och därmed över tid bli ett etablerat allsvenskt lag. 

 

Östers IF har beslutat att genom ett investeringsupplägg tillföra verksamheten externt kapital. Syftet är att bygga ett starkare Öster där målsättningen med upplägget är att tillföra föreningen totalt 10 miljoner kronor fördelat på 2 miljoner kronor per år under fem år. 

Genom att tillföra ytterligare resurser till föreningens elit- och akademiverksamhet så förstärks möjligheten att nå sportsliga framgångar samt fortsatt god utveckling. Det tillförda kapitalet fördelas mellan elit- och akademiverksamheten där 60 procent tillförs elitverksamheten och där 40 procent tillförs akademin.

Samarbetet kommer att inledas i januari 2021 och per idag är 8 miljoner kronor av totalt 10 miljoner kronor garanterade av investerare. Genom att medverka i upplägget erhålls rätt till del av framtida avkastning vid spelartransfers från Östers IF. Avsikten är att inom den närmaste tiden träffa avtal för de återstående 2 miljoner kronor och därmed uppnå målsättningen om 10 miljoner kronor. 

 

Vid frågor angående investerarupplägget kontakta Östers IF:s ordförande Jonas Karlsson: 

jonas.karlsson@ostersif.se | 0736 - 00 74 81