Föreningsutmaningen - HBTQ och IDROTT

 

 

Östers IF och Växjö Lakers utmanar och uppmanar övriga idrottsföreningar i Växjö kommun och Kronobergs län att visa sin öppenhet gentemot HBTQ-personer och tydligt manifestera att alla som vill är välkomna in i idrottens gemenskap. Föreningarna kommer också att delta i det Pride-tåg som arrangeras den 10 maj i Växjö i samband med Växjö Pride.

 

Initiativet till föreningsutmaningen kommer ursprungligen ifrån Smålandsidrotten och drivs nu i samarbete med Växjö kommun samt Växjö Lakers och Östers IF. Föreningsutmaningen bygger på tanken att idrottsrörelsen, när den står enad, är en kraft att räkna med. En kraft som kan sprida och stå upp för goda värderingar i samhället. En kraft som kan göra skillnad.

 

I idrottens värdegrund som återfinns i idédokumentet Idrotten vill vilket är vägledande för alla RF-anslutna förbund och föreningar står det formulerat att ”Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”.

 

- För Växjö Lakers är idrott en rörelse där folk förenas och sätter upp gemensamma mål för verksamheten. Det ska inte ha någon betydelse vilken bakgrund eller sexuell läggning man har. Föreningen kommer till hösten att arbeta vidare med frågorna genom utbildning för ledare, spelare och föräldrar. Vi kommer också att uppdatera vår verksamhetsinriktning, ”Nivåer och Ramar”, berättar Roger Johansson, kansliansvarig/ungdom Växjö Lakers.

 

- Alla ska våga vara med i en förening och våga vara sig själva. Att vi har gått med i denna utmaning innebär inte att vi ser oss som några experter i ämnet men vi vill visa att vi tar ställning för en öppen idrott och därigenom utmana oss själva för att bli bättre. Även Öster ska starta ett internt arbete för att öka kunskapen i föreningens alla led, berättar Peter Wibrån assisterande tränare/sportchef Östers IF.

- Vi är ju två stora föreningar med både bredd och elitverksamhet och vi hoppas genom detta ställningstagande inspirera andra föreningar till att ta ställning i denna viktiga fråga genom att anmäla sin förening som deltagande i utmaningen och även gå tillsammans med oss i Pridetåget den 10 maj, avslutar Peter Wibrån och Roger Johansson.

 

- Ämnet HBTQ aktualiseras i Växjö genom festivalen Växjö Pride som anordnas 5-11 maj och i samband med det vill vi passa på att lyfta ämnet även inom idrotten. Studier visar på att det inte alltid är helt enkelt att våga utrycka sin personlighet i alla sammanhang, intervjuer med idrottsaktiva vittnar om att tävlingsidrotten präglas av en heteronormativitet vilket kan upplevas väldigt begränsande för många på olika sätt. Eftersom idrotten är en stor folkrörelse som engagerar många så är det oerhört viktigt att vi står upp för mänskliga rättigheter för det är det som allting handlar om, säger Janina Johansson utvecklingskonsulent på Smålandsidrotten och Jessica Råhlin fritidschef Växjö kommun, samstämmigt.