Förtydligande

 

Med anledning av publicerad bild på Twitter, föreställande Sverigedemokraternas partiledare iförd Östersouvenirer. 

 

Östers IF är en idrottsförening utan någon politisk koppling. Vi har heller inga restriktioner för vem som får köpa våra souvenirer och kan inte ta ansvar för hur man väljer att hantera dessa.

 

Östers IF är en öppen förening där alla är välkomna, oavsett hudfärg, etnicitet eller sexuell läggning.