Inför årsmötet

För dig som är medlem i föreningen kan du nu beställa och/eller hämta ut 2019 års verksamhetsberättelse, årsredovisning samt valberedningens förslag. 

Du beställer dina dokument i formuläret nedan, de skickas sedan till dig via den e-post du anmäler.

Önskar du få dina dokument utskrivna för avhämtning på kansliet, mejla oss på media@ostersif.se