Inför årsmötet

För dig som är medlem kan du nu beställa och hämta ut 2017 års verksamhetsberättelse, årsredovisning samt valberedningens förslag. 

Du beställer dina dokument för avhämtning, men också ifall du önskar ha dem skickade. Du gör det i formuläret nedan.