Kallelse till Årsstämman i Östers Support AB

KALLELSE


Kallelse till ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788.

Tid – måndagen den 6 mars 2017, klockan 18.00
Plats – Östergatans Restaurang

Meddela Mats Egeholm om ditt deltagande senast den 27 Februari 2017, via mail på mats.egeholm@gmail.com

Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Här kan du ta del av årsstämmans dagordning.

Varmt välkommen!