Material inför årsmötet

Nu finns årsmötesmaterialet tillgängligt för medlemmar i föreningen. De som anmält sig till årsmötet kommer att få det utskickat via e-post inom kort.

Du som är medlem men inte kommer att närvara vid årsmötet kan ändå ta del av materialet. Sänd ett mejl till medlem@ostersif.se - ange namn, födelsedatum och e-postadress så sänder vi ut allt via e-post efter avstämning mot vårt aktuella medlemsregister. Det finns även möjlighet att hämta utskrifter på Östers kontor på Visma Arena efter tidsbokning. Hör i så fall av dig till info@ostersif.se alt 0470 - 73 12 00.

Om du inte ännu anmält dig till vårt digitala årsmöte så kan du göra det här: https://ostersif.se/arsmote.

Glöm inte att vi behöver din anmälan senast den 7/3.


Östers IF


Årsmötesmaterialet består av: Verksamhetsberättelse, koncernbokslut, revisionsberättelse, ekonomisk sammanfattning, förslag på dagordning samt valberedningens förslag.