Minnesanteckningar från medlemsmöte

Minnesanteckningar fördes från medlemsmötet måndag den 27 november. Ladda ner anteckningarna här, skrivna av sekreterare Johan Kåberg.