Östers IF i förändring - just nu

 

Just nu pågår ett stort förändringsarbete inom Östers IF för hur verksamheten skall bedrivas och organiseras inför framtiden.

 

En degradering till division ett innebär helt andra ekonomiska förutsättningar än spel i Superettan och därför måste organisationen i sin helhet anpassas inom alla områden. Föreningen kommer att informera löpande efter hand som förändringar sker.

 

Fortsatt satsning på akademi och ungdom

Klart är att Östers IF kommer att fortsätta sin satsning på akademi- och ungdomsverksamhet. Föreningen kommer även fortsättningsvis att ha välutbildade och kompetenta instruktörer för att kunna utbilda framtidens Österspelare.
- Det första beslutet som togs efter degraderingen var att inte minska vår satsning på akademi och ungdom, som vi utvecklat mycket under senare år. Det beslutet är vi mycket glada för säger Henrik Cajnerud, ordförande Öster Ungdom.

 

Nyhet - koordinatorgrupp tillsätts

På helt ideell basis tillsätts en koordinatorgrupp för att ytterligare stärka och fortsätta utveckla ungdoms-verksamheten från 6-16 år. Gruppen består av två sportsliga koordinatorer i Klas Persson (6-12 år) och Vedad Ljeljak (13-16 år). Administrativ koordinator och sammankallande för gruppen blir Jonas Knutsson.
- Gruppens huvuduppgift är att agera bollplank ute i lagverksamheten samt koordinera och kvalitetssäkra utbildning och utveckling bland såväl ledare som spelare. Att dessa och många fler gör ett stort ideellt arbete, utan ersättning, visar på den starka föreningskänsla som finns i Öster, säger sportchefen Peter Wibrån. 

 

Nyhet - arbetsgrupp "Öster i samhället"
Utöver koordinatorgruppen har en ny arbetsgrupp, med arbetsnamnet ”Öster i samhället”, skapats med syfte att behandla frågor om värdegrunder, etik, moral och samhällsengagemang samt koordinera, genomföra och följa upp samhällsbärande aktiviteter som föreningen verkar i på olika sätt.
- Dessa frågor är oerhört viktiga. Fotbollen - i detta fallet - Östers IF har en stor och viktig roll i samhället menar Henrik Cajnerud ordförande Öster Ungdom.

 

Förändring på ledarsidan

Klart på ledarsidan är att U17-tränaren Evgueni Kouznetsov som har ett utgående avtal, inte kommer att fortsätta i föreningen.
- ”Schenka” har gjort ett fantastiskt arbete, i olika roller, under många år i Östers IF och vi önskar honom all lycka i framtiden, meddelar Peter Wibrån.

 

Förändring i A-truppen

På spelarsidan har både Jonas Hellgren och Alexander Nadj utgående avtal. De kommer att flytta hem till Västerås respektive Göteborg.
- Vi tackar även dem för deras insatser i föreningen och önskar dem lycka till framöver, avslutar Peter Wibrån.

 

Text: Hans Anderzon