Östers IF och Mate AB tecknar ett långsiktigt samarbete

Östers IF kan stolt meddela att Mate AB blir ny nätverkspartner till klubben och tecknar ett långsiktigt samarbete till och med säsongen 2025. Mate AB blir samtidigt styrgruppsparter till Öster i Samhället.

Mate AB är ett privatägt investmentbolag med en tydlig investeringsprofil med fokus på hållbarhet och hög affärsetik. På senare år har bolaget fokuserat på investeringar i mindre forskningsbolag som har till uppgift att förbättra människors välbefinnande och hälsa. Andra större investeringar sker i första hand på de nordiska börserna samt i ett helägt fastighetsbolag. Ägare till bolaget är Mats Fransson och Therese Markström.

  • Det känns fantastiskt bra att teckna ett sådant här betydande avtal över tre års tid. Det innebär viktig finansiering av vår breda verksamhet men också att ny kompetens tillförs vår redan starka styrgrupp inom Öster i Samhället, säger klubbdirektör Jens Magnusson.
     
  • Jag har under en lång tid haft olika uppdrag inom Östers IF och föreningen och Mate AB delar värderingar och värdegrund vilket är väldigt viktigt för oss. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans och ett starkt Öster både på och utanför plan, säger Mats Fransson, VD på Mate AB.