Östers IF startar upp flickverksamhet

Östers IF startar under 2022 upp en flickverksamhet i föreningen. ”Detta är ett naturligt steg i vår ambition att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både flickor och pojkar som vill spela fotboll”, säger klubbdirektör Jens Magnusson.

Östers IF har som mål att kunna erbjuda så många som möjligt att spela fotboll med så bra förutsättningar som möjligt. Flickfotbollen startas upp som en del i föreningens ungdomsverksamhet och första gruppen flickor kommer att ingå i föreningens verksamhet Kul med Boll. Efter Kul med Boll startas sedan såväl pojklag som flicklag upp i föreningen.

- Detta är ett naturligt steg i vår ambition att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både flickor och pojkar i Växjö som vill spela fotboll. Vi tror att vi med vår kunskap, organisation och arbetssätt kan bidra till med att lyfta flickfotbollen i regionen och därmed också damfotbollen på sikt, säger Östers IF:s klubbdirektör Jens Magnusson.

Föreningen har tagit fram en långsiktig plan där tanken är att bygga på med ett nytt lag underifrån varje år för att över tid ha en ungdomsverksamhet fullt utbyggd även på flicksidan. Över tid kommer sedan frågan om seniorverksamhet att utvärderas som ett nästa steg. Hur snabbt och om vi kommer dit kommer att styras av hur verksamheten utvecklas över tid.

Henrik Cajnerud, med mångårig och dokumenterad erfarenhet från ungdomsverksamhet på både flick- och pojksidan, kommer att vara ansvarig för föreningens flickverksamhet. Han kommer att arbeta tätt tillsammans med övriga inom föreningens ungdoms- och akademiverksamhet.

- Det skall bli kul och utvecklande att kunna bidra till att skapa förutsättningar även för flickor inom ramen för Östers fina verksamhet, säger Henrik Cajnerud.

Jens Ahlstrand, Executive Support Manager, Visma Spcs:

- Att bidra till ett samhälle där tjejer och killar har samma rättigheter och möjligheter är en viktig drivkraft för oss på Visma Spcs. Därför är vi väldigt glada över den här satsningen som Östers IF gör på flickfotbollen i Växjö.


Kontakt:

Jens Magnusson | jens.magnusson@ostersif.se | 070 - 790 39 27