Östers IF x Stadium

Östers IF och Stadium tecknar avtal

Sportkedjan förvärvar sig rätten till ytterligare en storklubb inom svenskt föreningsliv och stärker sin position inom fotbollen. Med det nya avtalet som nu redan trätt i kraft från och med den 1 januari blir Stadium officiell sportleverantör och partner till hela Östers IF.

 

Stadium och Östers IF har beslutat att inleda ett samarbete för de närmaste tre säsongerna. Parternas respektive verksamheter kopplar tydligt an till varandra vad gäller vision, utveckling framåt samt engagemang kring fotboll för barn- och ungdomar.

 

– Östers IF är med sina elitlag och stora ungdomsverksamhet samt tydliga jämställdhetsarbete goda förebilder för hela sporten och samhället i stort. Det är också en viktig förening för oss i regionen och för att stärka vår position inom fotbollen, säger Daniel Johansson, Sponsorship Manager Stadium.

 

I och med samarbetsavtalet förvärvar sig Stadium rättigheten som ”Officiell Sportleverantör” och Officiell partner till Östers IF vilket innefattar samtliga lag/verksamhet inom föreningen. Stadium blir branschexklusiv samarbetspartner som sportåterförsäljare.

 

– I och med avtalet med Stadium får Öster IF en mycket professionell partner som delar vår syn på utveckling av barn och ungdomar med hjälp av idrotten. Vidare så har Stadium ett bra servicekoncept för att stötta alla våra lag med god materialtillgång. Allt ifrån våra minsta pojkar och flickors första fotbollssteg till vårt representationslags resa mot Allsvenskan säger Jens Magnusson, klubbdirektör i Östers IF.