Protokoll från årsmötet

Nu finns protokollet från årsmötet att läsa. Nu hittar det vi länken här nedan. 

Årsmötesprotokoll.