Säker och trygg förening

Den 28 september hade Växjö kommun Föreningsservice och RF SISU Småland bjudit in till en träff där alla de föreningar och däribland Östers IF som under 2 år genomgått en fyra stegs utbildning där bland annat värdegrund, krisplan, barnrättsplan och hur Östers IF säkerställer tillgängligheten och säkerheten i våra lokaler.

Det har inneburit för Östers del att vi i två etapper har certifierat vår verksamhet utifrån de kriterier som Växjö Kommun tillsammans med RF SISU Småland och Linneuniversitetet tagit fram. Det har lett fram till att Östers IF fick motta certifikat för Säker och Trygg förening.

Detta är en otroligt betydelsefull bekräftelse på hur Östers IF arbetar med barn och ungdomar i verksamheten.


Hans Nygren-Bonnier   Johan Milton          Sven Johannesson

Utvecklingschef             Styrelseledamot    Styrelseledamot

Östers IF                          Östers IF                 Östers IF