26
februari
19:00

26 februari 19:00 - 27 februari 21:00

Härmed kallar föreningen till ordinarie årsmöte.

 

Datum: 2015-02-26

Tid: kl 19.00

Plats: Östergatans Restaurang

 

Välkomna!